Ångest

Informationen hämtad från psykologiguiden.

Eng: anxiety.

Känsloreaktion som somatiskt kan upplevas som spänning, uppladdning, åtsnörning eller tryck i kroppen (t ex i bröstkorgen) och som psykiskt kan variera i styrka från lätt ängslan eller oro till stark fruktan, skräck eller panik.

Kognitivt bottnar ångesten i upplevelsen av hot eller fara. Den fysiska upplevelsen är ett resultat av ökad muskelspänning, hjärtklappning och andra fysiska uttryck för ett alarmtillstånd som organismen mobiliserat i syfte att oskadliggöra eller undvika faran.

Begreppet ångest har avgränsats på olika sätt. Somliga har t ex gjort en klar åtskillnad mellan rädsla och ångest genom att hävda att rädsla alltid handlar om en specifik fara, medan ångest är mer vag och ospecifik. Andra gör en annan typ av distinktion mellan rädsla och ångest och menar att rädsla syftar på den kognitiva aspekten av upplevd fara, medan ångest syftar på den emotionella reaktion som rädslan ger upphov till.

Enligt en definition som föreslagits av Rollo May (1909-1994) är ångest en reaktion av fruktan som uppstår när individen upplever ett hot mot något värde som han eller hon uppfattar som centralt i tillvaron. Hotet kan gälla livet som sådant (dödsångest), relationer till signifikanta personer (separationsångest), att misslyckas med en väsentlig uppgift (prestationsångest) etc.

I den mån ångesten är proportionell mot den verkliga faran kan den betecknas som normal. I den mån den starkt överstiger den verkliga faran kan den betecknas som ”neurotisk ångest” eller ”ångeststörning”. Vid en ångeststörning är ångesten intensiv, irrationell och hindrande i vardagen. Ångest kan förekomma som symtom i samband med psykiska störningar och somatiska sjukdomar.

En ångest som inte är oproportionerligt stark kan fylla en positiv funktion genom att försätta individen i adekvat larmberedskap, så att han eller hon är bättre beredd att hantera verkliga faror. 

Benägenhet för ångestreaktioner kan bedömas med flera olika psykologiska mätinstrument. Ett av de mest använda och citerade är Anxiety Sensitivity Index (ASI).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s