Bipolär

Informationen hämtad från psykologiguiden.

Eng: bipolar disorder (BD), bipolar affective disorder, manic-depressive disorder, manic depression.

1. Ursprunglig betydelse: Psykisk störning som består av en växling mellan skov (perioder) av depression och mani som kallades manodepressiv psykos (manisk-depressiv psykos), numera med en definition som gör bl a att även återkommande av enbart maniska eller hypomana perioder räknas hit. Se nedan.

Nutida betydelse 

I psykiatrisk vård ställer man diagnosen bipolär sjukdom (bipolär affektiv sjukdom, bipolärt syndrom) när det förekommit minst en episod av depression och en av mani eller hypomani. Även upprepade episoder av enbart hypomani eller mani räknas till bipolär sjukdom. Alkoholmissbruk förekommer hos många med bipolär sjukdom, särskilt vid bipolär sjukdom hos tonåringar.

Även cyklotymi och depressiv stupor räknas till bipolär sjukdom, numera ofta även borderline-personlighetsstörning.

Bipolär sjukdom förekommer hos en person på hundra. Den börjar vanligen i 20-30-årsåldern men förekommer även hos barn och tonåringar. Depressionerna kan vara av typen melankolisk depression (melankoli), leda till självmord, ha psykotiska inslag som vanföreställningar om egen värdelöshet, anhedoni, hypersomni och blytyngdhetskänsla i armar och ben.

Inom psykiatrin har man sedan länge delat upp bipolärt syndrom i bipolär sjukdom I (med i huvudsak maniska och hypomana tillstånd) och bipolär sjukdom II (med såväl maniska eller hypomana episoder som depressiva). Numera tillämpas allt oftare en mer detaljerad indelning gjord av den syrisk amerikanske psykiatern Hagop Souren Akiskal på 1970-talet:

  • bipolär I: en eller flera maniska eller blandade episoder och eventuellt en eller flera depressiva. 
  • bipolär II: minst en hypoman episod under minst fyra dagar och minst en depressiv, en variant som är fem gånger vanligare än bipolär sjukdom typ I. 
  • bipolär II 1/2: depression och cyklotymi som yttrar sig i konstant retlighet med kortvariga depressiva eller hypomana skov och djupa depressioner.
  • bipolär III: episoder med djup depression, dystymi med omslag till hypomani vid behandling med antidepressivaläkemedel.
  • bipolär IV: hypertymi som grundstämning med återkommande djupa depressioner.
  • blandtillstånd (eng: mixed states): maniska och depressiva symtom som förekommer samtidigt åtföljda av vanföreställningar, hallucinationer, under- eller överaktivitet samt svår ångest.

Cyklotymi 

Psykisk störning som inom psykiatrin definieras som en period på minst två år med flera perioder med lättare depression och hypomani med eller utan perioder av normal grundstämning. Människor med denna läggning är tidvis jovialiska, optimistiska, bekymmerlösa och sällskapliga och tidvis dystra, vresiga, slutna, aggressiva och pessimistiska. Cyklotymi övergår hos en del personer i bipolär sjukdom med rapid cycling (dvs snabba växlingar mellan olika stämningslägen) till mani eller ett tillstånd med djup depression.

Hypomani

Lindrigare form av manisk episod (hypomanic episode). Den tillfälligt förhöjda sinnesstämningen medför inte någon större social eller yrkesmässig funktionsstörning. I motsats till hypertymi är det ett övergående tillstånd.

Hypertymi

Läggning eller typ av personlighet som utmärks av överdriven optimism, brist på självkritik, pratsamhet och överdriven glättighet. Denna läggning har samma genetiska bakgrund som det sjukliga tillståndet mani (se affektiv sjukdom) eller hypomani, och kan övergå i det men är i sig självt inte sjukligt.

___________________________________________

Länk till en annan bra sida om bipolär sjukdom finner du här.

Litteraturtips finns under Läsning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s