DBT

Informationen hämtad från psykologiguiden.

Dialektisk beteendeterapi, DBT
Eng: dialectical behaviour therapy.

Form av kognitiv terapi utvecklad av den amerikanska psykologiprofessorn Marsha Linehan (f 1943) med särskild tillämpning på missbruk och borderline-personlighetsstörning. Den bakomliggande teorin (som tills vidare är av hypotetisk natur) går ut på att barn som inte blir bekräftade som personer utvecklar en benägenhet att reagera häftigt och irrationellt i mänskliga relationer. Genom brist på validering (invalidation), bekräftelse, blir de emotionellt sårbara, oberäkneliga och har svårt att binda sig i förtroliga relationer. Genom självinvalidering saknar de självaktning och självförtroende. I dialektisk terapi har de möjlighet att lära sig mer stabila sätt att relatera till andra. Terapin består av två delar: a) en terapisession i veckan då en terapeut och en patient går igenom en händelse som inträffat sedan förra sessionen, med början i vad som ledde fram till händelsen och hur det sedan kom sig att situationen urartade, b) en gruppterapisession på 2 1/2 timme i veckan då patienterna tränar sig i konstruktiva förhållningssätt till varandra.

Terapin är dialektisk i filosofisk mening på det sättet att processen växlar mellan accepterande och förändring, mellan den validering av patienterna som ges i terapin och den självinvalidering som de befinner sig i, mellan terapeuternas öppna kommunikation i vissa situationer och deras konfronterande stil (irreverent communication) i andra. Den är behavioristisk på det sättet att det är patienternas nuvarande beteende som står i fokus, och inriktningen är att träna beteendekontroll. Den har vissa zenbuddhistiska drag på det sättet att terapeuterna strävar efter att vara totalt närvarande i situationen med öppen uppmärksamhet (mindfulness).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s