Mindfulness

Informationen hämtad från psykologiguiden.

Eng: mindfulness.

1. Engelskspråkig term som ofta översätts med ”medveten närvaro” eller ”uppmärksamhetsmeditation”. Mindful är i vanlig engelska ett ord som betecknar motsatsen till mindless (ouppmärksam).

Koncentrerad uppmärksamhet är en central metod i indisk, särskilt buddhistisk meditation. Syftet är existentiellt och filosofiskt. Se nedan.

När man i psykoterapi och vissa typer av coaching använder sig av sådan eller liknande metod är det för att kunna acceptera i stället för att söka befria sig från oönskade tankar, behov och känslor. Den koncentrerade uppmärksamheten och acceptansen kan i många fall göra att de förlorar sin kraft, kommer i periferin av medvetandet, s k kognitiv defusion eller decentrering.

Den svenska termen ”medveten närvaro” får sin fulla innebörd först om förstår hur mindfulness är förankrat i indisk meditationspsykologi. Därför används numera vanligen det engelska ordet mindfulness även i svenska framställningar. Mindfulness är i buddhistisk filosofi en form av stegrad uppmärksamhet och medveten inriktning på det faktum att vi är medvetna, ett stegrat medvetande om det egna medvetandet. Man försöker låta bli att se och höra och känna sådant som finns runt omkring en och i ens fantasi och minne, endast fokuserande på det faktum att medvetandetillstånd råder. 

Enligt buddhistisk och annan indisk psykologi kan man genom meditation träna sig att bli alltmer ren ”ande” genom att fokusera på det faktum att man är medveten, utan att förlora sig i allt det som man är medveten om. Eftersom man i det sättet att tänka likställer ande med andas, kan mindfulnessträning ske med hjälp av meditation som kretsar kring de egna andetagen. Det som dyker upp i medvetandet tar man distans till genom decentrering, förblir oberörd av det, så att man kan fortsätta att koncentrera sig på andningen och det rena medvetandet. Man anser sig nå en psykosyntes, en helhetsupplevelse av ett allmänt, för alla varelser gemensamt medvetande i och med att man kommer till rätta med och upphäver medvetandets splittring på tingen, människorna, händelserna osv i omvärlden. Vägen dit kan gå genom att man övar sig i att koncentrera sig helt på ett tomt medvetande, och inte låter uppmärksamheten avledas av annat, som på nuet som är något som ständigt undflyr oss när vi söker gripa det.

2. Medveten närvaro som består i att man är uppmärksam på händelser, känslor och tankar i nuet gör att man inte dömer utan endast observerar och beskriver tankar, känslor, önskningar, handlingar osv och deras konsekvenser. Se acceptans och metakognition.

Mindfulness i betydelse 2 används i kognitiv terapi och kallas då mindfulnessbaserad [lookup:kognitiv terapi] (MBKT), i mindfulnessbaserad stressreduktion, i acceptance and commitment therapy (ACT), mindfulnessmeditation (se under meditation) m fl. 

Mindfulness ligger nära det som man på 1970-talet i den humanistiska och existentialistiska psykologin kallade awareness, ett begrepp som stod för fokusering på individens situation här-och-nu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s